Những trường hợp không được gia hạn giấy phép xây dựng


Hỏi: Liên quan đến giấy phép xây dựng, mong luật sư tư vấn giúp tôi về những trường hợp không thể gia hạn được giấy phép xây dựng có thời hạn?

TRẢ LỜI. Giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp cho công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng. Giấy phép có thể gia hạn nếu công trình chưa được khởi công trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực.

"Điều 99. Gia hạn giấy phép xây dựngViệc gia hạn giấy phép xây dựng đã được quy định rõ tại Điều 99 Luật Xây dựng năm 2014 như sau:

1. Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

  • a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;
  • b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

3. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp".

Những trường hợp không được gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn không được quy định cụ thể tại Luật Xây dựng năm 2014. Vì vậy, căn cứ theo quy định trên, một số trường hợp không được gia hạn gồm:

  • Một là, giấy phép đã được gia hạn 2 lần sẽ không được gia hạn thêm.
  • Hai là, khi thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng đã hết mà công trình chưa được khởi công.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw